Meld je aan in het systeem
Kies voor Username=demo
Kies voor Password=demo
Klik OK
U bent nu aangemeld als een demo-gebruiker, die wel alle menu-opties kan zien, maar niet allemaal kan uitvoeren. Het openingscherm geeft u de mogelijkheid om uw eigen uren bij te houden, maar om het systeem te beoordelen, kunt u het best de hieronder beschreven functies eerst bekijken.
1.Hoe ziet mijn team eruit?
Kies onder Afdelingsmanager voor Medewerkers
Selecteer een medewerker om zijn detailgegevens te bekijken of te wijzigen
Opslaan is voor deze demo uitgeschakeld
2.Maak een nieuw project!
Bestaat de klant al?
Kijk onder Projectleider voor Klanten of maak daar een nieuwe aan.
Maak een project aan:
Kies onder Projectleider / Projecten, voor Nieuw project.
Vul de projectgegevens in
Kies voor Opslaan
3.Maak taken aan voor het project
Kies onder Projectleider voor Taken
Selecteer een project, vul de verschillende gegevens in en kies voor +
Klik op type om te zien welke typen taken er zijn.
Klik op u (update) om gegevens te wijzigen
Klik onder Projectleider/Projecten eventueel op 'Actieve'. Hierdoor wissel dit overzicht naar inactieve (geachiveerde of gefactureerde) projecten.
4.Schrijf uren
Kies onder Medewerker voor Uren
Vul geplande uren in door op de + te klikken
Vul ongeplande uren in door één van de knoppen te kiezen
Leg vervolgens de uren vast door de + te kiezen.
Wijzig uren door voor u te kiezen
Verwijder een regel door voor - te kiezen
5.Bekijk een rapport
Kies onder Medewerker voor Rapporten
Selecteer bijvoorbeeld Uren per Week
Bekijk een grotere periode door de "vanaf" of "t/m" te wijzigen
Bekijk (als beheerder) de geboekte uren van een andere medewerker door deze te selecteren
6.Rapporten voor een project?
Kies onder Projectleider voor Rapporten
Selecteer een rapport.
7.Beheer
Kies onder Beheerder voor Weken. In dit scherm kan een beheerder een week afsluiten, zodat er niet meer op geboekt kan worden.
Probeer nog een aantal functies uit en neem dan contact op met info@projecturen.nl voor meer informatie, of om een licentie te bestellen!